news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
Untitled Document
  

 
งานวันวิทยาการประจำปี 2560 วจก.9 ตามรอยพ่อ (15-16 มี.ค. 60)  [20 เมษายน 2560]
อบรมบุคลิกภาพบุคลากรสายสนับสนุน 18 เม.ย.2560  [20 เมษายน 2560]
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
พบที่ปรึกษา [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
งานประชุมบุคลากร ปีใหม่ 58 [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
งานกีฬาบุคลากรและงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
งานวันพ่อ [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาก้าวเข้าสู่อาเซียน [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
กิจกรรมอบรมให้กับนักศึกษาแรงงานสู่อาเซียน [28 มกราคม 2558]  [09 มีนาคม 2558]
   
 
|< First << Previous <> Next >>  Last >|
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม