news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
 โดย คุณ administrator เมื่อวันที่ 09 03 2558 เวลา 06:26 PM [คณะวิทยาการจัดการ]

เปิดอ่าน 133 ครั้ง

     
 
 

โครงการ “คิดสร้างชาติ”

ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย

โดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

 

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ประชาชนคนไทยตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศไทยในทุกๆด้าน การปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความหวังเพื่ออนาคตของชาติที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมกันอย่างทั่วถึงในกระบวนการปฏิรูป เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปและการขับเคลื่อนประเทศชาติครั้งสำคัญนี้

 

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศ ได้ริเริ่มโครงการ “คิดสร้างชาติ” ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิดวิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศ สะท้อนจากมุมมองของเยาวชน คนรุ่นใหม่ของไทยอย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องที่ตนสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อันประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม (4) ด้านการปกครองท้องถิ่น (5) ด้านการศึกษา (6) ด้านเศรษฐกิจ (7) ด้านพลังงาน (8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) ด้านสื่อมวลชน (10) ด้านสังคม และ (11) ด้านอื่นๆ

 

ผู้จัดโครงการทุกท่านมีเจตนารมณ์ที่ต้องการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศสนใจและมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพใช้ความคิดสร้างสรรค์เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆ ร่วมกัน ผลงานและความคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ และจะมีการรวบรวมนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

รายละเอียดการแข่งขันโดยสังเขป คือ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 27 ปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันแบบทีม ทีมละ 3 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย ทั้งนี้ยังอนุญาตให้แต่ละทีมมีที่ปรึกษาและส่งได้มากกว่า 1 ด้านผลงาน  เพื่อให้ข้อเสนอของเยาวชนนั้นมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

 

โครงการ “คิดสร้างชาติ” ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ในทุกรอบการแข่งขัน อาทิ นายแก้วสรร อติโพธิ นายถวิล เปลี่ยนสี ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นายปรีชา วัชราภัย พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายบุญชัย โชควัฒนา ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นพ.สุภกร บัวสาย นายเทพชัย หย่อง เป็นต้น เยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการรับฟังความเห็น มุมมอง ของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าผลการตัดสินของโครงการ “คิดสร้างชาติ” ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันและผู้รับชมอย่างแน่นอน และจะมีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ในปี 2558

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และยังมีโอกาสได้ รางวัลพิเศษเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ดด้วย

 

ภาพประกอบรายละเอียดการแข่งขันทั้ง 4 รอบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณธัญนภัทร์  ไชยยังธัญทวี    โทร. 061 616 4370

คุณญาณิน สวัสดิ์ชัย           โทร. 091 725 1515

โครงการ คิดสร้างชาติ” สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่

ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. มอนเดอเร ทาวเวอร์ 10323

http://www.facebook.com/fitidea

E-mail: fitidea2014@gmail.com

 

 
 
     
     
 

 
  :: News
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงความจำนง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันทักษะด้านมัลติมีเดีย ประเภทสื่ออนิเมชั่น ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันทักษะด้านมัลติมีเดีย ประเภทสื่อ อินโฟกราฟฟิค (Infographic)
   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558
   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทูตวัฒนธรรม “การแต่งกายชุดอาเซียน”
   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันวิทยาการจัดการ
   ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดีย ในวันวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ่านข่าวทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม