news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดีย ในวันวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 โดย คุณ administrator เมื่อวันที่ 09 03 2558 เวลา 06:30 PM [คณะวิทยาการจัดการ]

เปิดอ่าน 170 ครั้ง

     
 
 

                 ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้จัดโครงการแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดีย ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 9 ห้อง 923   โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมไทย การดำเนินชีวิต วิถีชีวิตแบบไทย รวมถึงประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมา และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อที่จะปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

                  โครงการแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดียเป็นการนําเสนอสื่อวีดิทัศน์แอนิเมชั่น และ Infographic เป็นวิธีการหนึ่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยภาพและข้อความที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้น และเป็นอีกชองทางหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ชม เช่นนักเรียนและสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองเกิดการตื่นตัวกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว  อีกทั้งกลไกการประกวดสื่อนี้ยังเป็นเครื่องมือสรางแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพโดยเน้นการสอดแทรกแนวคิดด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป  อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

ดาวน์โหลด ระเบียบการแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดีย (PDF)

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าแข่งขัน (PDF)

 
 
     
     
 

 
  :: News
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงความจำนง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันทักษะด้านมัลติมีเดีย ประเภทสื่ออนิเมชั่น ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันทักษะด้านมัลติมีเดีย ประเภทสื่อ อินโฟกราฟฟิค (Infographic)
   โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2558
   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทูตวัฒนธรรม “การแต่งกายชุดอาเซียน”
   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันวิทยาการจัดการ
   ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันประกวดสื่อมัลติมีเดีย ในวันวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ่านข่าวทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม