news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
 โดย คุณ administrator เมื่อวันที่ 09 03 2558 เวลา 05:58 PM [คณะวิทยาการจัดการ]

เปิดอ่าน 145 ครั้ง

     
 
 
ประกาศ

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558

ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ( Growing Together ) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทุนทางปัญญาและมุ่งสร้างคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น ธนาคารจึงมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวไปกับธนาคารอย่างมีคุณภาพและมั่นคง จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2558 

 

 

 

ทุนที่รับสมัคร

        ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้

1.  Master of Business Administration หรือ MSc ด้าน Finance / Marketing

2.  ด้าน Accounting

3.  ด้าน Risk Management

4.  ด้าน Financial Engineering

5.  ด้าน Human Resource

6.  ด้าน Management Information System ( MIS )

7.  ด้าน Operation Research

8.  ด้าน Economics

9.  ด้าน International Business

10. ด้าน Banking and Financial Law

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

2. ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า 

3. ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

5.  ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

6.  ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

7.  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

8.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

9.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships.aspx

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ktb.co.th

 
 
     
     
 

 
  :: News
   การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558
   ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   กรุงเทพประกันชีวิตมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ประจำปี 2558
   ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2558
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558
อ่านข่าวทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม