news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 โดย คุณ administrator เมื่อวันที่ 09 03 2558 เวลา 05:59 PM [คณะวิทยาการจัดการ]

เปิดอ่าน 169 ครั้ง

     
 
 

"มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท ปีที่ 7
พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2559 
ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

 

1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)

3. มีผลการเรียน และความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง(recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จำนวน 1 ชุด และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว

4. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (โดยระดับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการของแต่สาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสมัครจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามมูลนิธิฯ ที่กำหนด

6. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ

7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา หรือ ชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใด

สาขาวิชาที่ให้ทุน 

ผู้รับทุนจากประเทศไทย สามารถเลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาจากบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไปนี้

 

1 บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต (Graduate School of Agricultural & Life Sciences)

2 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)

3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Graduate School of Engineering)

4 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* (Graduate School of Frontier Sciences) (*ยกเว้นสาขาศิลปะ)

5 บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Sciences)

6 บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี (Graduate School of Information Science and Technology)

ระยะเวลาการรับสมัคร

        1 ธันวาคม 2557 - 10 มีนาคม 2558

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ajinomoto.co.th

 

 
 
     
     
 

 
  :: News
   การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558
   ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   กรุงเทพประกันชีวิตมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ประจำปี 2558
   ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2558
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558
อ่านข่าวทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม