ปรัชญา: ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเครือข่ายสู่สากล :: วิสัยทัศน์: มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชนและสากล     
 
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์
 
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
 

Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: [2002] An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full. (trying to connect via tcp://localhost:3306) in C:\xampp\htdocs\msci2012\Connections\msciconn.php on line 9

Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full. in C:\xampp\htdocs\msci2012\Connections\msciconn.php on line 9

Fatal error: An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full. in C:\xampp\htdocs\msci2012\Connections\msciconn.php on line 9